Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Wojciechowskiego pt.: „Algorytmizacja procesów dynamicznych w agregatach rolniczych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu”

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r477262_2016

Date

12.05.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.