Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Zastosowanie heurystycznych metod optymalizacji w procesie optymalnej syntezy przetworników elektromagnetycznych oraz metody polowej analizy zjawisk elektromagnetycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4772_2024

Keywords
PL
  • metoda
  • analiza polowa
  • zjawisko
  • raport o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • opinia
  • zestawienia kosztów
  • sprawozdanie z wykonania pracy badawczej
Date

27.02.2024

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

synthetic data report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.