Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Wachowskiego pt.: ”Metodyka wyboru i oceny kluczowych aspektów ekologicznych w produkcji ciepła na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa energetycznego”

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r478760_2016

Data

20.05.2016

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja