Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Mazurkiewicza pt.: „Optymalizacja techniczno-ekonomiczna małych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym”

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r482700_2016

Date

08.06.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.