Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dotycząca oceny osiągnięć dr inż. Macieja Matuszewskiego ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r485448_2016

Date

30.05.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.