Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport nr 04/SFRA/2016 z badania metodą SFRA autotransformatora typu TDR 40000/110, o numerze fabrycznym 133983 zainstalowanego w LAFARGE Cement S.A. Małogoszcz, na stanowisko 2

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r485644_2016

Keywords
PL
  • SFRA
  • autotransformator
Date

10.02.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

research report