Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opinia naukowo-techniczna dotycząca ustalenia parametrów technicznych klapy dymowej jednoskrzydłowej firmy PRAM POLSKA polegająca na obliczeniu współczynnika przenikania cieplnego

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r491003_2016

Keywords
PL
  • klapa dymowa
  • współczynnik przenikania ciepła
Date

18.07.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.