Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Maciej Szumigała

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

maciej.szumigala@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 01

ResearcherID

L-8245-2014

ORCID

0000-0001-7691-8908

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (35)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (34)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)