Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Ekspertyza stanu technicznego zbiorników wody czystej w Pożegowie – Mosinie. Część I- zbiornik nr 6. Część II – zbiornik nr 9. Część III – zbiornik nr 11. Część IV zbiornik w Mosinie

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r491039_2016

Keywords
PL
  • zbiorniki betonowe
  • korozja zbrojenia i betonu
  • powłoki zabezpieczające
  • trwałość konstrukcji
Date

08.07.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

144

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.