Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Rosiakowskiego pt.: „Badania zastosowania przekładni z cieczą magnetoreologiczną do sterowania prędkością obrotową zespołu napędowego"

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r493078_2016

Date

20.10.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.