Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Dawida Pawłowskiego pt.: „Wpływ krótkotrwałego obciążenia statycznego na zachowanie się zginanych elementów żelbetowych zbrojonych prętami kompozytowymi z włókna bazaltowego”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r493139_2016

Data

17.10.2016

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja