Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie innowacyjnej procedury niskowymiarowej analizy danych z obrazu medycznego

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r493776_2016

Keywords
EN
  • POD analysis
  • diagnostics ofheart disorder
Date

28.10.2016

Language

english | polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

research report