Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z zastosowania metody niwelacji trygonometrycznej jako kontrolnego komponentu systemu pomiarowego MODO rok 2016 – zadanie 4, etap wstępny, projekt użycia metody

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r494497_2016

Słowa kluczowe
PL
  • ugięcia mostów
  • niwelacja trygonometryczna
Data

16.11.2016

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań