Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników badań wpływu pH na kompozycję formowanych produktów podczas procesu fermentacji kultur mieszanych cukrów prostych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r495403_2016

Słowa kluczowe
PL
  • fermentacja kultur mieszanych
  • glukoza
  • ksyloza
  • galaktoza
  • czas retencji
  • pH
Data

25.11.2016

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

raport z badań