Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wielokryterialne studium techniczno-ekonomicznych uwarunkowań przeprowadzenia trasy tramwajowej „Garbary - Szelągowska - Naramowicka” w Poznaniu. Studium geotechniczne zabezpieczenia nośności i stateczności podłoża oraz torowiska linii tramwajowej z uwzględnieniem uwarunkowań geośrodowiskowych (ETAP II)

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r495853_2016

Keywords
PL
  • geotechnika
  • ochrona środowiska
  • stateczność zboczy
  • wzmacnianie skarp
Date

23.02.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

52

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.