Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport - Badania odporności korozyjnej bionanokompozytów na bazie Mg z udziałem bioceramiki po modyfikacji warstwy wierzchniej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r496277_2016

Keywords
PL
  • magnez
  • biomateriał
  • warstwa wierzchnia
Date

01.12.2016

Language

english

Number of pages or volume of work

7

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.