Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie koncepcji badań oraz analiza wyników pomiarów właściwości elektrycznych i mechanicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r496316_2016

Słowa kluczowe
PL
  • kompozyty
  • właściwości elektryczne i mechaniczne
Data

28.11.2016

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań