Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

PBN ID

1480776

ResearcherID

I-8810-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Rozdziały (14)

Legenda:  Indeksowane w WoS