Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

PBN ID

1480776

ResearcherID

I-8810-2014

ORCID

0000-0003-4310-5518

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (40)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (11)