Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

tomasz.sterzynski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 18

ResearcherID

I-8810-2014

ORCID

0000-0003-4310-5518

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (43)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (12)

Recenzje rozpraw doktorskich (12)