Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Skład, łamanie i korekta poredakcyjna książki autorstwa Mirosławy Mioduckiej i Teresy Łuczki pt.: „Instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw"

Authors

[ 1 ] Sekcja Techniczno-Ekonomiczna Wydziału Inżynierii Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Work ID

r4988_2024

Date

07.06.2024

Language

polish

Number of pages or volume of work

197

Type of work

computer edition

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.