Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Optymalizacja składu chemicznego stopów RE-Mg-Ni poprzez częściowe podstawienie Co w stopach typu Re2Ni7, badania ich struktury krystalograficznej, składu chemicznego, oraz wpływu składu chemicznego i nanostruktury na zdolność do odwracalnej absorpcji wodoru

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r502206_2017

Słowa kluczowe
PL
  • stopy Re2Ni7
  • mechaniczna synteza
  • XRD
  • sorpcja wodoru
Data

16.02.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań