Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Mateusz Balcerzak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

mateusz.balcerzak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 79

ORCID

0000-0001-5412-9078

ResearcherID

G-6454-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (29)

Rozdziały (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (5)

Wyniki (2)