Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Nowaka pt.: „Wpływ infrastruktury drogowej na emisję spalin z pojazdów samochodowych”

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r503489_2017

Date

28.02.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.