Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Miłosław Kozak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

miloslaw.kozak@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 05

ORCID

0000-0002-0851-2559

ResearcherID

P-6497-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (10)

Książki (1)

Raporty (2)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (44)

Recenzje prac dyplomowych (35)