Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie analizy możliwych przyczyn samoistnego pękania elementów zaworu z tworzywa ABS na podstawie pomiaru gęstości metodą hydrostatyczną oraz obserwacji mikroskopowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r503980_2017

Słowa kluczowe
PL
  • gęstość
  • struktura krystaliczna przełomów
  • mikroskopia
Data

07.03.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań