Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Monika Knitter

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

monika.knitter@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 94

ORCID

0000-0003-2038-0138

ResearcherID

I-8720-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (12)