Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Monika Knitter

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

monika.knitter@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 94

ORCID

0000-0003-2038-0138

ResearcherID

I-8720-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (12)

Promotorstwo prac dyplomowych (55)

Recenzje prac dyplomowych (51)