Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena i nanaliza możliwości zastosowania blachy o zmniejszonej grubości w produkcji pojemników aerozolowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r505276_2017

Date

16.03.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.