Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Adam Patalas

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

adam.patalas@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 52

ORCID

0000-0001-5476-6739

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Artykuły (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (2)