Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport cząstkowy z realizacji projektu naukowego PBS3/B6/36/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część inżyniersko - badawcza, zadanie nr 6. część A. Tytuł projektu: Inteligentny system monitoringu stanu technicznego nawierzchni jezdni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r505640_2017

Słowa kluczowe
PL
  • monitoring stanu nawierzchni
Data

18.03.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

35

Typ dzieła

raport z badań