Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia naukowo-techniczna dotycząca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji betonowych reaktora biologicznego i składowiska osadów ściekowych w ramach „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków na Os. Borek we Wronkach”

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r506825_2017

Słowa kluczowe
PL
  • beton
  • zabezpieczenia antykorozyjne
Data

07.02.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

23

Typ dzieła

opinia