Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Symulacja zwiększenia uzysku biogazu na miejskiej oczyszczalni ścieków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r506964_2017

Słowa kluczowe
PL
  • oczyszczanie ścieków
  • symulacja komputerowa
  • mikroalgi
  • biogaz
Data

10.04.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

raport z badań