Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Adaptacja systemu akwizycji obrazów wielowidokowych, estymacja głębi, dodanie układów akwizycji dźwięku, integracja metod w modelu, akwizycja dodatkowych sekwencji testowych, eksperymentalna ocena systemu, etap 6 dla projektu „Prosty system telewizji swobodnego punktu widzenia” TANGO1/266710/NCBR/2015

Autorzy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r507347_2017

Słowa kluczowe
PL
  • system telewizji swobodnego punktu widzenia
  • FTV
  • akwizycja obrazu wielowidokowego
  • akwizycja dźwięku
  • estymacja głębi
Data

19.04.2017

Język

polski | angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

31

Typ dzieła

raport z badań