Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z prac rozwojowych przeprowadzonych na preparatach bentonitowych z firmy Hekobentonity Sp. z o. o.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r507917_2017

Słowa kluczowe
PL
  • preparaty bentonitowe
  • oczyszczanie ścieków
  • sorbenty naturalne
Data

14.02.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

25

Typ dzieła

raport z badań