Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięć dr inż. Elżbiety Rogoś ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r508166_2017

Data

15.03.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja