Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Arkadiusz Stachowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

arkadiusz.stachowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 55

ORCID

0000-0002-4170-6507

ResearcherID

F-8544-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (24)

Rozdziały (2)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (39)

Recenzje prac dyplomowych (46)

Wyniki (1)