Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport cząstkowy z realizacji projektu naukowego PBS3/B6/38/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Część inżyniersko - badawcza. Zadanie nr 4. Część B1. Precyzyjny system identyfikacji parametrów nośności konstrukcji jezdni w prognozowaniu czasu życia nawierzchni drogowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r512052_2017

Słowa kluczowe
PL
  • monitoring stanu nawierzchni
Data

14.06.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

56

Typ dzieła

raport z badań