Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Optymalizacja składu chemicznego stopów TixVy-zNiz , badania ich struktury krystalograficznej, składu chemicznego oraz wpływu składu chemicznego na zdolność do odwracalnej absorpcji wodoru

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r512329_2017

Keywords
PL
  • stopy Ti-V-Ni
  • mechaniczna synteza
  • XRD
  • sorpcja wodoru
Date

20.06.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.