Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku doktora inż. Andrzeja Barczyńskiego w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r514954_2017

Date

25.07.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.