Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia petrograficzna na temat jakości i możliwości reaktywności alkalicznej kruszywa wapiennego z kopalni Miedzianka (producent Nordkalk sp. z o.o.)

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r515156_2017

Keywords
PL
  • wapienie ze złoża Miedzianka
  • odporność
  • reakcje alkaliczno-krzemionkowe w betonie
Date

30.05.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

3

Type of work

expertise

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.