Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opinia techniczna na temat sposobów wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku drogi ekspresowej S6 w km 81+900: 82+750 w miejscu występowania gruntów słabonośnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r521043_2017

Keywords
PL
  • wzmocnienie podłoża
  • nasyp drogowy
Date

22.09.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.