Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opracowanie i wydanie oświadczenia dotyczącego wpływu zmian środków trwałych w projekcie RPWP.01.05.02-300290/15 pt.: „Rozbudowa zakładu PTHU HYDRO-MARKO Maria Pluta w Witaszyczkach w celu wprowadzenia do produkcji ekoinowacyjnych kompaktowych kaskad napowietrzających i osadników lamelowych wykorzystywanych w obiektach gospodarki wodno-ściekowej” realizowanym przez firmę Hydro-Marko Maria Pluta

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r521796_2017

Keywords
PL
  • uzdatnianie wody
Date

10.11.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.