Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników badań MES bariery

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r522247_2017

Słowa kluczowe
PL
  • symulacje MES
  • wytrzymałość mechaniczna
  • naprężenia i odkształcenia konstrukcji
  • rozkład naprężeń
Data

31.10.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

24

Typ dzieła

raport z badań