Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Metric for attractor overlap

Authors

[ 1 ] Katedra Inżynierii Wirtualnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r522810_2017

Keywords
PL
  • redukcja wymiarowości danych
  • klastering
  • podobieństwo zbiorów danych
Date

04.12.2017

Language

english

Number of pages or volume of work

21

Type of work

research report