Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena właściwości użytkowych wytworzonych w różnych technologiach próbek badawczych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r525501_2017

Keywords
PL
  • płyty drogowe
  • modyfikacja polietylenu
  • napełniacze mineralne
  • kompozyty polimerowe
  • właściwości wytrzymałościowe
Date

29.12.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

29

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.