Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opracowanie wykonano na zlecenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 października 2016 r (syg. akt XXV C 1248/13) w sprawie z powództwa Mostostal Warszawa S.A. Acciona Infraestructuras S.A. przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r526402_2017

Keywords
PL
  • opinia techniczna
  • most
  • technologia budowy
Date

18.08.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

62

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.