Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie dotyczące modeli reologicznych służących do opisu zjawisk płynięcia polimerów semikrystalicznych oraz modeli opisujących konstytuowanie się złączy adhezyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r533409_2018

Keywords
PL
  • złącza adhecyjne
  • modelowanie matematyczne
Date

22.05.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

research report