Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport przedstawiający zestawienie wyników badań temperatury mięknienia Vicata oraz określenie w wyniku analizy ustalonej temperatury, rodzaju tworzywa z których wykonane były dostarczone detale

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r534336_2018

Keywords
PL
  • badania właściwości cieplnych
  • temperatura mięknienia VICATA
  • identyfikacja tworzyw sztucznych
Date

25.05.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

2

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.