Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Zastosowanie wybranych katalizatorów celem poprawy wydajności elektrochemicznego procesu ładowania-rozładowania i stabilności pracy materiału elektrodowego typu RE2Ni7 - syntezy kompozytów i badania struktury krystalograficznej i składu chemicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r534944_2018

Keywords
PL
  • wodór
  • materiały wodorochłonne
  • stopy Re-Mg-Ni
Date

12.06.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

research report