Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej dr Vitaliia lvanovycha Gorbeno pod angielskim tytułem: „Growth and luminescent properties of single crystalline films of A3Al5O12 (A=Y, Lu, Tb) granets", której opiekunem był doktor nauk, starszy badacz naukowy Yuriy Volodymyrovych Zorenko, wykonanej na Uniwersytecie im. Franka we Lwowie dla procedury nostryfikacji doktoratu w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r542412_2018

Keywords
PL
  • półprzewodniki
  • dielektryki
  • monokrystaliczne warstwy
  • spektroskopia UV-Vis
Date

27.08.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.