Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia o innowacyjności dla projektu: Zwiększenie konkurencyjności FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna na skutek wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nietechnologicznych w ramach dywersyfikacji działalności

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r542725_2018

Keywords
PL
  • klejenie tworzyw sztucznych
  • folie poliolefinowe
  • automatyzacja produkcji
  • innowacyjność produktowa procesowa i nietechnologiczna
Date

28.09.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

28

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.