Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia o innowacyjności: Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów i rozwiązań organizacyjnych i marketingowych jako sposób na wzrost efektywności i konkurencyjności Griltex Polska Sp. z o.o.

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r542726_2018

Keywords
PL
  • geomembrany
  • wytłaczanie
  • polietylen innowacyjność produktowa, procesowa i nietechnologiczna
Date

27.09.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.